REPUBLIC OF CUBA MAP
PICK NO. DENOMINATION DATE GRADE SERIAL SIGNATURE COMMENTS
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1949-50 ISSUE
77a 1 PESO 1949 VF F936716A
77b 1 PESO 1960
78a 5 PESOS 1949
78b 5 PESOS 1950
79a 10 PESOS 1949
79b 10 PESOS 1960
80a 20 PESOS 1949 VF A331764A
80b 20 PESOS 1958 VF H113704A
80c 20 PESOS 1960
81a 50 PESOS 1950
81b 50 PESOS 1958
81c 50 PESOS 1960
82a 100 PESOS 1950
82b 100 PESOS 1954
82c 100 PESOS 1958
83 500 PESOS 1950
84 1,000 PESOS 1950
85a 10,000 PESOS 1950
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1953 COMMEMORATIVE ISSUE
86a 1 PESO 1953 Printer: ABNC
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1956 ISSUE
87a 1 PESO 1956 Printer: TDLR
87b 1 PESO 1957 Printer: TDLR
87c 1 PESO 1958 Printer: TDLR
88a 10 PESOS 1956 Printer: TDLR
88b 10 PESOS 1958 Printer: TDLR
88c 10 PESOS 1960 Printer: TDLR
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1958-60 ISSUES
90a 1 PESO 1959 Printer: TDLR
91a 5 PESOS 1958 Printer: TDLR
91c 5 PESOS 1960 Printer: TDLR
92a 5 PESOS 1960 VF B855249A Printer: ABNC
93a 100 PESOS 1959
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1961 ISSUE
94a 1 PESO 1961 F+ G54 655511
94b 1 PESO 1964
94c 1 PESO 1965
95a 5 PESOS 1961
95b 5 PESOS 1964
95c 5 PESOS 1965
96a 10 PESOS 1961
96b 10 PESOS 1964
96c 10 PESOS 1965
97a 20 PESOS 1961
97b 20 PESOS 1964
97c 20 PESOS 1965
98a 50 PESOS 1961
99a 100 PESOS 1961
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1966 ISSUE
100a 1 PESO 1966
101a 10 PESOS 1966
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1967; 1971 ISSUE
102a 1 PESO 1967
102a 1 PESO 1968
102a 1 PESO 1969
102a 1 PESO 1970
102a 1 PESO 1972
102b 1 PESO 1978
102b 1 PESO 1979
102b 1 PESO 1980
102b 1 PESO 1981 VF AC14 411840
102b 1 PESO 1982
102b 1 PESO 1983
102b 1 PESO 1984
102b 1 PESO 1985
102c 1 PESO 1986
102d 1 PESO 1988
103a 5 PESOS 1967
103a 5 PESOS 1968
103b 5 PESOS 1970
103b 5 PESOS 1972
103c 5 PESOS 1984
103c 5 PESOS 1985
103c 5 PESOS 1986
103c 5 PESOS 1987
103d 5 PESOS 1988
103d 5 PESOS 1990 VF- YF07 156068
104a 10 PESOS 1967
104a 10 PESOS 1968
104a 10 PESOS 1969
104a 10 PESOS 1970
104a 10 PESOS 1971
104b 10 PESOS 1978
104c 10 PESOS 1983
104c 10 PESOS 1984
104c 10 PESOS 1986
104c 10 PESOS 1987
104d 10 PESOS 1988
104d 10 PESOS 1989
105a 20 PESOS 1971 POOR J37 215036
105b 20 PESOS 1978
105c 20 PESOS 1983
105d 20 PESOS 1987
105d 20 PESOS 1988
105d 20 PESOS 1989
105d 20 PESOS 1990
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1975 COMMEMORATIVE ISSUE
106a 1 PESO 1975
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1983 ISSUE
107a 3 PESOS 1983
107a 3 PESOS 1984
107a 3 PESOS 1985
107a 3 PESOS 1986
107b 3 PESOS 1988
107b 3 PESOS 1989
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1990; 1991 ISSUE
108a 5 PESOS 1991 F EB05 519072
109a 10 PESOS 1991
110a 20 PESOS 1991 POOR CA90 295746
111a 50 PESOS 1990
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1995 ISSUE
112 1 PESO 1995
113 3 PESOS 1995
BANCO NACIONAL DE CUBA: 1995 DUAL COMMEMORATIVE ISSUE
114 1 PESO 1995
BANCO CENTRAL DE CUBA: 1997-98 ISSUE
116 5 PESOS 1997 F+ EA-25 706621
116 5 PESOS 1998
116 5 PESOS 2000
116 5 PESOS 2001
117 10 PESOS 1997
117 10 PESOS 1998
117 10 PESOS 2001
118 20 PESOS 1998
118 20 PESOS 2000
118 20 PESOS 2001 VF CC-19 682651
119 50 PESOS 1998
119 50 PESOS 1999
119 50 PESOS 2001
BANCO CENTRAL DE CUBA: 2000 COMMEMORATIVE ISSUE
120 100 PESOS 2000
BANCO CENTRAL DE CUBA: 2001-02 ISSUE
121 1 PESO 2002
121A 50 PESOS 2002 EF BD-15 408580
121B 100 PESOS 2001
BANCO CENTRAL DE CUBA: 2003 FIRST COMMEMORATIVE ISSUE
122 1 PESO 2003
BANCO CENTRAL DE CUBA: 2004 COMMEMORATIVE ISSUE
123 3 PESOS 2004 VF FA-29 184715
BANCO CENTRAL DE CUBA: 2004 ISSUE
124 1 PESO 2004 UNC GE-23 659490
125 100 PESOS 2004
10 PESOS 2002 UNC DE-67 165914
1 PESO 2003 VF GD-34 059189
5 PESOS 2003 UNC EF-06 309790
50 PESOS 2003 UNC BE-09 356073
FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES. BANCO NACIONAL DE CUBA. SERIES A
FX1 1 PESO ND (1985)
FX2 3 PESOS ND (1985)
FX3 5 PESOS ND (1985) EF+ AC 172857
FX4 10 PESOS ND (1985) EF+ CD 144993
FX5 20 PESOS ND (1985) EF AE 042697
FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES. BANCO NACIONAL DE CUBA. SERIES B
FX6 1 PESO ND (1985)
FX7 5 PESOS ND (1985)
FX8 10 PESOS ND (1985)
FX9 20 PESOS ND (1985)
FX10 50 PESOS ND (1985)
FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES. BANCO NACIONAL DE CUBA. SERIES C FIRST ISSUE
FX11 1 PESO NO DATE
FX12 3 PESOS NO DATE
FX13 5 PESOS NO DATE
FX14 10 PESOS NO DATE
FX15 20 PESOS NO DATE
FX16 50 PESOS NO DATE
FX17 100 PESOS NO DATE
FX18 500 PESOS NO DATE
FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES. BANCO NACIONAL DE CUBA. SERIES C SECOND ISSUE
FX19 1 PESO NO DATE
FX20 3 PESOS NO DATE
FX21 5 PESOS NO DATE
FX22 10 PESOS NO DATE UNC ED 131663
FX23 20 PESOS NO DATE
FX24 50 PESOS NO DATE
FX25 100 PESOS NO DATE
FX26 500 PESOS NO DATE
FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES. BANCO NACIONAL DE CUBA. SERIES D FIRST ISSUE
FX27 1 PESO NO DATE
FX28 3 PESOS NO DATE
FX29 5 PESOS NO DATE
FX30 10 PESOS NO DATE
FX31 20 PESOS NO DATE
FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES. BANCO NACIONAL DE CUBA. SERIES D SECOND ISSUE
FX32 1 PESO NO DATE
FX33 3 PESOS NO DATE
FX34 5 PESOS NO DATE
FX35 10 PESOS NO DATE VF FB 220047
FX36 20 PESOS NO DATE
BANCO NACIONAL DE CUBA. 1994 PESOS CONVERTIBLES ISSUE
FX37 1 PESO CONV. 1994 VF AA04 765432
FX38 3 PESOS CONV. 1994 EF+ BA10 555720
FX39 5 PESOS CONV. 1994
FX40 10 PESOS CONV. 1994
FX41 20 PESOS CONV. 1994
FX42 50 PESOS CONV. 1994 VF+ FA02 136205
FX43 100 PESOS CONV. 1994
BANCO CENTRAL DE CUBA. 2004 PESOS CONVERTIBLES ISSUE
FX44 5 PESOS CONV. 2004
FX45 10 PESOS CONV. 2004
BANCO CENTRAL DE CUBA. 2006 PESOS CONVERTIBLES ISSUE
FX46 1 PESO CONV. 2006
FX47 3 PESOS CONV. 2006 VF BB02 301193
FX48 5 PESOS CONV. 2005 VF+ CB10 662541
FX49 10 PESOS CONV. 2006
FX50 20 PESOS CONV. 2006 VF EB04 999994
FX51 50 PESOS CONV. 2006
FX52 100 PESOS CONV. 2006